Proje Hazırlık Aşaması

Her proje bir vizyonun somut gerçekliğe dönüşme yolculuğudur. Projeye hazırlık ve planlama aşaması bu yolculuğa başlamadan önce temellerin sağlam bir şekilde atıldığı öncü bir adımdır. Planlama, projenin yönünü belirler, riskleri azaltır, verimli kaynak yönetimini sağlar, işbirliğini güçlendirir ve başarı şansını artırır. Bu nedenle, projeye başlamadan önce bu aşamaya önem vermek ve titizlikle planlama yapmak, projenin başarıya ulaşma ihtimalini artırır. Bu aşamada, proje ekibi oluşturulur, projenin kapsamı ve hedefleri belirlenir, projenin planlanması ve organizasyonu yapılır.


Proje başlangıç hazırlık aşamasının ilk adımı, proje için hizmet kapsamının net bir şekilde belirlenmesidir. Bu adımda, projenin neyi hedeflediği, hangi ürün veya hizmetleri içereceği, müşteri taleplerinin karşılanacağı ve projenin kapsamının sınırları belirlenir. Aynı zamanda projenin başarı kriterleri ve hedefleri de bu adımda netleştirilir. Projenin sonraki adımı projenin başlangıç sürecinde oluşturulan teklif ve sözleşme süreçleri takip edilir. Proje için gerekli olan hizmet veya ürün sağlayıcıları ile iletişim kurulur, teklifler alınır ve sözleşmeler düzenlenir. Bu süreçte, tüm tarafların anlaşmaya varması ve projenin yasal açıdan güvence altına alınması sağlanır. Sonraki aşama ise projeye başlamadan önce, potansiyel riskleri ve fırsatları belirlemek için teklif öncesi bir araştırma raporu hazırlanır. Bu raporda, pazar araştırması sonuçları, rekabet analizi, müşteri ihtiyaçları ve projenin getireceği faydalar değerlendirilir. Böylece, proje yöneticileri ve paydaşları, projenin yapılabilirliği ve faydası hakkında bilgi sahibi olurlar. Proje başlangıcının en temel adımı olan proje Planının Hazırlanması Proje Başlangıç Dokümanı, Takvim ve Görev Atamalarını İçerir. Bu aşamada, projenin tüm aşamalarını ve detaylarını içeren proje planı hazırlanır. Proje başlangıç dokümanı, projenin amacını, hedeflerini, kapsamını ve paydaşlarını açıkça tanımlar. Aynı zamanda, projenin süreçlerini, kullanılacak kaynakları, bütçesini ve risklerini içeren detaylı bir takvim de oluşturulur. Görevler, roller ve sorumluluklar bu aşamada net bir şekilde tanımlanır. Bu sunumda, projenin amaçları, stratejileri, bütçesi ve riskleri paydaşlara açıklanır. Projeye dahil olan tüm paydaşlar, projenin hedeflerine ve planına katılımcı bir şekilde onay verirler.

Pazar Araştırması ve İş Planı Raporlarının Hazırlanması

Pazar araştırması ve iş planı raporu bir projenin gerçekleştirilebilirliğini değerlendiren bir rehberdir. Projenin hedef pazarı, rekabet analizi, ürün/hizmet fikrinin değerlendirmesi ve iş planının oluşturulması gibi hedefleri olan bu çalışmalar proje fikrinin gerçekçi ve stratejik bir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlar ve projenin başarı şansını artırır.


Marka Yaratımı

Projede marka kimliğinin oluşturması hedef kitlenin marka ile bağlantı kurmasını sağlamak için yapılan önemli bir adımdır. Projenin temel değerleri, kişiliği ve özellikleri belirlenir ve bunların hedef kitleye etkili bir şekilde iletilmesi için bir marka hikâyesi oluşturulur. Marka hikayesi, logo ve görsel kimlik tasarımı, iletişim ve dil kılavuzu markanın projenin pazarlama stratejilerine entegre edilir. Reklamlar, sosyal medya içerikleri ve diğer pazarlama aktiviteleri bu hikayeye uygun şekilde tasarlanır.


Şirket Kuruluşu Aşamalarının Tamamlanması

Bir e-ticaret projesinin temel amacı olan ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli olan temel yasal ve idari süreçlerin yürütülmesi gerekmektedir. Şirket yapısının planlanması, işletmenizin faaliyet göstereceği sektöre göre gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve gerekli izinlerin alınması, vergi işlemlerinde gerekli prosedürlerin takip edilmesi projenin sürdürülmesi için en temel adımlar arasındadır.


Kurumsal Web Sitesinin Hazırlanması

Markanız için yaratılmış olan bir web sayfası işletmenizin veya projenizin dijital varlığını oluşturur ve internet üzerinde kendinizi ve hedeflerinizi tanıtmanızı sağlar. Etkili bir web sitesi ile müşterilerle, iş ortaklarıyla ve potansiyel müşterilerle iletişime geçmek mümkündür. Marka tanıtımı ve görünürlüğü için doğru medya ve marketing stratejileri ile hazırlanmış kurumsal bir web sayfası müşterileriniz ve iş ortaklarınız için projenizin imajını ve güvenilirliğini artırır. Kurumsal web sitesi, projenizin dijital dünyada var olmasını ve başarılı olmasını sağlayan önemli bir etkileşim ve tanıtım platformudur. Özenli bir şekilde tasarlanması ve yönetilmesi, SEO ve Dijital Pazarlamadan faydalanılması projenizin ve markanızın başarısına olumlu katkı sağlayacaktır.


E-Ticaret Web Sitesinin Hazırlanması

E-ticaret web sitesi, işletmenizin dijital satış kanalıdır ve müşterilere ulaşmak, ürünleri sergilemek, alışverişi kolaylaştırmak ve online ödeme işlemleri yapmak için kullanılır. Etkili bir e-ticaret web sitesi ile global olarak geniş bir müşteri kitlesine erişim sağlayabilirsiniz. Marka veya projeye özel olarak kurgulanan medya marketing stratejileri ile web siteniz üzerinden bir çok ülkede ürün ve hizmetlerinizi sunabilir, markanıza değer katabilirsiniz.


E-Ticaret Pazaryeri Hesap Açılışları (Amazon, Etsy)

E-ticaret pazaryerleri, büyük bir müşteri tabanına ve global pazarlara erişim imkanı sunar. Bu platformlarda hesap açarak, ürünlerinizi daha geniş bir kitleye tanıtma, satışlarınızı artırma ve marka bilinirliğinizi artırma şansınız olur. İlk adım olarak ürünleriniz için uygun e-ticaret pazaryerlerini belirleyin. Popüler pazaryerleri arasında Amazon, Etsy, eBay, Alibaba vb. platformlar bulunur. Ardından projenizin büyümesini ve satışlarınızın artırmasını global pazarlarda takip edin.


Satış Hedeflerinin Belirlenmesi

Pazar araştırması ve rakip analizleri doğrultusunda hazırlanan raporlara göre markanız için satış stratejisi ve hedefler belirlenir. Yıllık, aylık hatta haftalık bazda hedeflenen satış hedefleriniz değerlendirilir ve raporlanır. Projenizin medya marketing stratejileri destekleyerek hedeflenen satışlara ulaşması sağlanır. Satış hedeflerinin belirlenmesinin amacı Projeye Yön Vermek (projenin satış odaklı bir yönde ilerlemesini sağlamak), Performans Değerlendirmesi (Projedeki satış performansı, belirlenen hedeflere ne kadar yaklaşıldığını ve projenin başarı düzeyini gösteren önemli bir göstergedir.), Motivasyon Sağlamak (Net ve ulaşılabilir satış hedefleri, projede çalışanları motive eder.) Satış hedefleri belirlenirken Pazar araştırması raporları ve Geçmiş Performans Değerlendirmelerinden faydalanılır.


Catalog Management Süreçleri (Ürün Listeleme)

E-ticaret projelerinde katalog yönetimi, ürün ve hizmetlerin doğru ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlayan kritik bir süreçtir. Bir e-ticaret platformunda başarılı bir katalog yönetimi, müşteri deneyimini iyileştirir, satışları artırır ve marka imajını güçlendirir. Ürünlerin doğru ve etkin şekilde tanıtılması, doğru anahtar kelimelerle etiketlenmesi ve açıklamaların SEO dostu olması, arama motorlarındaki sıralamalarını artırır. Yeni ürünlerin eklenmesi ve eski ürünlerin kaldırılması ile listelemelerin güncel tutulması bu sürece dahildir.


E-Ticaret Pazaryeri Hesap Genişletme

Bir e-ticaret projesinde öncelikli amaçların projenin satışları artırmak, müşteri tabanını genişletmek ve pazar payını büyütmek olduğu söylenebilir. Bu amaçlara daha hızlı ulaşmak için sahip olduğunuz hesaplarınızı farklı pazarlara genişletmek doğru bir çözüm yolu olacaktır. Hesap genişletme sürecinde pazaryerinde mevcut olan ürünleriniz senkronize şekilde farklı ülkelerde satışa sunulur. Her Pazar için rakipler ve müşteriler değerlendirilerek yeni satış stratejileri hazırlanır. Farklı pazarlarda yer almak satışlarınızı arttırır, aynı zamanda işletmenizi farklı pazarlarda güçlü hale getirir. Aynı zamanda farklı hedef kitlelere erişimi sağladığından, işletme daha geniş bir müşteri tabanına ulaşabilir.


PPC Management Süreçleri

E-ticaret projelerinde dijital pazarlama stratejilerinin önemli bir parçasıdır. Bu süreç, projenizin dijital reklam kampanyalarını yönetmeyi ve optimize etmeyi içerir. PPC yönetimi, potansiyel müşterilere hızlı bir şekilde ulaşmak, trafik çekmek, dönüşümleri artırmak ve satışları artırmak için önemlidir. PPC yönetimi ile hedefli ve kaliteli trafik çekebilir, reklamlarınızdan hızlı sonuçlar alabilir ve bu modelin esnekliği sayesinde reklam stratejileri hızla değiştirilebilir ve optimize edilebilirsiniz. Doğru hedeflemelerle ve etkili reklam içerikleriyle rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz. Doğru anahtar kelimeleri hedefleyerek ve rekabetçi teklifler yaparak, rakiplerinizin üzerinde pozisyon alabilirsiniz. PPC kampanyalarınızın performansını düzenli olarak izleyin ve analiz edin. Bu sayede proje içinde reklam bütçenizi ve tekliflerinizi planlayabilirsiniz.


Optimizasyon Süreci (Haftalık)

Haftalık ve aylık olarak katalog ve ppc yönetim süreçlerinizi optimize edebilirsiniz. E-ticaret iş modellerinin sağladığı esneklik ile hızlı sonuçlar elde eder, gerekli aksiyonları almakta vakit kaybetmezsiniz. Katalog optimizasyonu ile ürün yelpazenizi genişletirken PPC optimizasyonu ile müşterileriniz için yeni kampanyalar oluşturabilir veya reklam bütçenizi yeniden planlayabilirsiniz.


Sosyal Medya Yönetimi

Sosyal medya yönetimi, projenizin sosyal medya platformları üzerinde varlık göstermesini, marka bilinirliğini artırmasını, müşteri bağlılığını güçlendirmesini ve potansiyel müşterilere ulaşmasını sağlar. Sosyal medya yönetimi e-ticaret projelerinde dijital pazarlama stratejilerinin önemli bir parçasıdır. Projeniz için marka bilinirliği, imaj, müşteri bağlılığı ve iletişim gibi değerler sunar. Müşteri geribildirimlerini almak, soruları yanıtlamak ve müşteri memnuniyetini artırmak için önemli bir kanaldır. Çeşitli sosyal medya platformlarından web sitenize trafik artışı sağlayabilirsiniz. Regis markanız için gerekli sosyal medya stratejilerini belirler, içerik planlar ve hazırlar, etkileşimi arttırmak için düzenli yayınlar sağlar, reklam ve pazarlama stratejileri sağlar.


Raporlama (Aylık)

Raporlama, proje yönetiminin ve performansın izlenmesi için kritik bir araçtır. Projenin içinde belirlenen dönemlerde yapılacak olan raporlama, proje yöneticilerine ve paydaşlara bilgi sağlar, veriye dayalı kararlar almayı mümkün kılar, finansal kontrolü sağlar ve gelecekteki projeler için öğrenme fırsatları sunar. Raporlama, projenin başarısı ve sürdürülebilirliği için son derece önemli bir süreçtir.